drivutrustningar

Kardanaxlar

Kardanaxlar är en drivaxel för kraftöverföring, kardanaxlar är ledade med kardanknutar och kallas ibland för universalkoppling, polhemsknut, kardanlänk, hookes koppling eller kullänkkoppling.

Kardanaxlar förekommer till exempel i bilar som har bakhjulsdrift och motorn placerad fram, men är en viktig komponent för överföring av kraft i diverse industriapplikationer och förekommer också vanligen i diverse redskap till exempelvis traktorer.

En kardanaxel består principiellt av två gaffelliknande delar på var sin axelände vars skänklar är lagrade med tappar till ett korsliknande element (se den nedre bilden figur a).

Kopplingstypen kan överföra vridmoment med rörelser som bildar en relativt stor vinkel mellan varandra, upp till 15 grader (fortfarande enligt figur a). En nackdel är att den drivna axeln och den drivande axelns vinkelhastighet inte blir konstant när dessa båda axlar bildar en vinkel. Om ingående axels vinkelhastighet är ω1, kommer utgående axels varvtal(n) växla mellan ω1*cos α (n min) och ω1/cos α (n max).

Har man däremot dubbla kardanknutar där ingående- (1) och utgående- (3) axeln enligt bilden i figur b är parallella med varandra, kommer mellanaxeln (2) fortfarande ha en varierande vinkelhastighet (ω2) enligt ovan, men den utgående axelns vinkelhastighet ω3 blir varvtalet konstant (ω3=ω1).

Vid dubbla kardanknutar kan kardanaxlar normalt ta upp förskjutningar som motsvarar vinklar upp till maximalt 30 grader, dock reduceras kapaciteten avseende överförbar effekt med ca. 25 procent.