pumpar

Johnson Pump UK

Produkterna förekommer även under varumärket Wright Flow Technologies

Johnson Pump UK

En av världens ledande tillverkare av syrafasta Lobrotorpumpar och Kolvrotorpumpar för applikationer inom läkemedels-, livsmedels-, kemi-, papper & massa industrin.

Utmärkande för företagets framgång är dess innovativa produktutveckling och förstklassiga kvalitet.

Företaget ingår i IDEX gruppen som är en av världsledarna inom flödesteknik och finns representerade i alla världsdelar med produktions- och distributionsföretag.

Fabrikatets representant i Sverige