pumpar

iTEMS AB

Om din verksamhet bedrivs inom exempelvis raffinaderier, processindustri, olja, gas, biogas, läkemedel, eller tillverkande industrier – då har vi produkter för dig. Vi är specialiserade på rostfria kopplingar men erbjuder ett brett utbud av olika lösningar. Vi har ett nära samarbete med tunga aktörer.

Våra leverantörer utvecklar ständigt sitt produktutbud i takt med att det krävs nya tekniska lösningar eller ställs nya krav. Vi strävar efter att erbjuda alla våra kunder heltäckande lösningar med industrikomponenter, verktyg, manualer och teknisk expertis så att du kan få allt du behöver från ett enda ställe.

Adresser

Vallenvägen 5

44460 Stora Höga

Epost:

Telefon: +46 303-79 81 30

Fax: 0303-79 81 39

Agenturer/Varumärken