Nyhet2017-08-17

Items AB erbjuder nu Bestobells kägel-, back- och säkerhetsventiler för kryoteknik

Parker Hannifin, världsledande leverantör av teknik och system inom rörelse och kontroll, erbjuder nu svenska kunder tillgång till Bestobells välkända program av ventiler. När det kommer till kryogena applikationer, är Parker Bestobell ett av de mest erkända varumärkena. Ventilerna används med en rad kryogena gaser såsom syrgas, argon, LNG, koldioxid och kväve. Programmet innehåller förutom ventiler även regulatorer, backventiler och säkerhetsventiler.
Parker Bestobell är specialister på utformning och tillverkning av kryogena ventiler för transport, lagring och hantering av kryogena gaser i vätskeform. Med mer än 50 års erfarenhet, har Parker Bestobell en oöverträffad kompetens som säkrar rätt produktprestanda.
Applikationer såsom produktion av rena gaser, pharma, mat och dryck samt LNG-lagring är alla viktiga användningsområden för Parker Bestobells ventiler. Ventilerna kännetecknas av mycket lågt läckage, tack vare den unika designen av flänsanslutningen som tillåter termisk kontraktion och expansion utan att själva tätningsförbandet påverkas.
Med storlekar från ¼” upp till 12” (DN6 till DN300), ett brett urval material samt ett flertal olika anslutningstyper är det enkelt för användaren att välja rätt produkt för sin applikation. Parker Bestobells teknikteam bistår naturligtvis med framtagning av ventiler för specifika applikationer, om vårt standardprogram inte ger rätt möjligheter.
Produktsortimentet uppfyller kraven i PED-direktivet (97/23/EC).
Parker Bestobell tillhandahålls genom Items AB i Stora Höga. Items AB är Parkers distributör av produkter från Instrumenteringsprogrammet, där Bestobell ingår som en del.

Parker Hannifin är en global Fortune 250-ledare inom rörelse- och styrteknik. Under 100 år har företaget hjälpt sina kunder till framgång inom många olika mobila och industriella användningsområden. Mer information finns på www.parker.com eller @parkerhannifin.