ovrig-utrustning

I/O-system

I/O står för engelska Input/Output. In-enheter möjliggör att data hämtas från omvärlden, och ut-enheter gör att resultaten presenteras på lämpligt sätt. I/O-enheter i vardagen är allt från tangentbord, skärmar, skrivare, webbkameror etc. Industriella applikationer kräver ofta skräddarsydda lösningar för automationsanläggningar, men ofta används avancerade modulära I/O-system som specialanpassas för kundens behov avseende I/O-moduler, både digitala och analoga samt eventuella specialmoduler.