Nyhet2021-01-11

Intelligenta lösningar från Grundfos kan avhjälpa dina delta T-problem

Sligo University Hospital i Irland ställdes inför en tuff utmaning. En mycket ineffektiv pannanläggning och ett värmesystem med konstant drift orsakade många underhållsproblem.

Cirkulationspumparna var pumpar med konstant varvtal. De levererade varmvatten vid en medeltemperatur – 130 grader C.

”Tätningarna gick sönder. De orsakade en mängd underhållsproblem. Värmekretsarna här på Sligo universitetssjukhus är långa. Därför hade vi betydande rörförluster till följd av dem. Detta innebar att vår Delta T inte fungerade så effektivt som den kunde ha gjort och var lägre än den ursprungliga konstruktionen. ”

Sjukhuset bytte de gamla pumparna mot intelligenta MAGNA3- och TPE3-pumpar från Grundfos. De nya pumparna kan – bland annat – anpassa sin prestanda automatiskt utifrån det specifika behovet i kretsen.

”Det är en enorm skillnad mellan vad vi hade tidigare och vad vi har nu. Detta är ett verkligt positivt steg framåt beträffande vår energistyrning för uppvärmning inom sjukhuset”, säger Declan McGoldrick, projektledare på Sligo University Hospital.

Läs mer i kundcaset och titta på filmen >>>, för att höra vad Declan McGoldrick mer har att säga om den nya lösningen från Grundfos.