tatningar

In-line tätning-rör

Tätning av läckor i rör och rörledningar, in-line