tatningar

I-Seal

I-Seal Servicecenter
Servicecenter för mekaniska axeltätningarNär en mekanisk axeltätning behöver bytas ut är det inte nödvändigt att kassera den utan tätningen kan oftast renoveras till nyskick. I-Seal Servicecenter utför service och renovering av mekaniska axeltätningar – oberoende av fabrikat.
UtbytesprogramVi har även ett utbytesprogram för I-Seal mekaniska axeltätningar, som innebär att när en förbrukad mekanisk axeltätning lämnas till oss för renovering erhålls en utbytestätning. På så sätt kan pumpen snabbt återställas i drift.
Renovering av en mekanisk axeltätningI-Seal Servicenter utför följande moment vid renovering av en mekanisk axeltätning:
– Demontering
– Grovrengöring/blästring
– Inspektion och kontroll
– Slipning och läppning
– Planhetsmätning
– Montering
– Mekanisk bearbetning
– Slutkontroll – provtryck
– Dokumentation

Fabrikatets representant i Sverige