ovrig-utrustning

HydroforMembran- i glasfiber

Membran finns i olika kvalitet beroende på media och applikation, för brunnar liknande skall membranen vara av livsmedelskvalitet.
Hydroforer har ofta en angiven max. arbetstemperatur och är förtryckta med luft enligt önskat reglertryck. De ska vara CE-märkta enligt nya tryckkärlsdirektivet gällande fr.o.m. Maj 2002.