Nyhet2022-09-29

Högeffektiv cirkulation för större fastigheter

Som utvidgning av sitt sortiment av högeffektiva tätningslösa pumpar med kontinuerligt variabel varvtalsreglering lanserade KSB-koncernen pumptypserien Calio Pro i juli 2022. De nya pumparna, som finns i gängat- eller flänsutförande, har utvecklats för cirkulationssystem i större fastigheter för till exempel värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem.

Med sina höga verkningsgrader uppfyller den nya pumpserien redan kraven för framtida bestämmelser om energieffektivitet. Tack vare det integrerade intelligenta programmet DynamicControl, kan ytterligare energibesparingar på cirka 40 procent uppnås jämfört med konventionell proportionell tryckreglering. Eftersom funktionen är rent mjukvarubaserad uppstår inga ytterligare kostnader för ytterligare sensorer eller ställdon. Pumparna samlar automatiskt in all nödvändig information från sina interna signaler och programmet optimerar driftförhållandena vid förändrade systemförhållanden.

Den nya pumptypserien finns i 25 storlekar och klarar flödeshastigheter på upp till 24 m3/h vid en högsta uppfordringshöjd på 12 mWC. Som standard har Calio Pro-serien en utgång för larmmeddelanden.

Utan ytterligare mjukvaru- eller hårdvarumoduler kan två pumpar drivas parallellt med automatisk omkoppling vid fel samt tidstyrd pumpomkoppling. Detta gör det ofta möjligt att hålla investeringskostnaderna och kostnaderna för driftsättning på ett minimum.

Installation och driftsättning är mycket enkel, eftersom alla driftlägen, funktioner och börvärden kan justeras med hjälp av knappar på kontrollpanelens display. Användaren kan se alla inställningar i displayen. Obehörig hantering av driftsparametrarna kan förhindras genom att låsa knappsatsen.

Vätsketemperaturområdet från -10 °C till +110 °C gör att den nya pumptypen lämpar sig för en mängd olika användningsområden, från uppvärmningsvatten till kylvätsketransport. Pumparna finns också tillgängliga i en dubbelpumpkonfiguration som Calio Pro Z.

För mer information kontakta:

KSB Sverige AB
Datavägen 23, Box 9023
SE-400 91 Göteborg, Sweden
Tel.: +46 (0)31 720 24 00
Website: http://ksb.se