Nyhet2016-02-24

Höganäs underhållsproblem har försvunnit tack vare Rotorks elektriska don

Höganäs AB är världens största tillverkare av metallpulver. Den äldsta och än idag tillämpade principen för pulverframställningen kallas till och med Höganäsprocessen. Även om man till vardags har svårt att se framför sig vad metallpulvret används till så är vi i dagens samhälle beroende av denna råvara.

Metallpulvret pressas till önskad form, till exempel komponenter till fordonsindustrin som stötdämpare, vevstakar, drev och kugghjul. Därefter sintras – värmebehandlas – komponenterna till rätt hållfasthet. Pulvret kan även tillsättas för att förstärka vissa plastmaterial, bromsbeläggen på en bil är ett exempel på metallpulvret som ingående komponent. Pulvret används till och med till rening av tungmetaller i dricksvatten.

Till denna Höganäs AB:s produktionsanläggning i Höganäs har Alnab nu levererat det elektriska reglerdonet Rotork CMR250 med lagerupphängd axel för enkel anslutning av antingen kedjedrev eller länkarm beroende på utformningen på applikationen.

Applikationen som donen styr är rökgasregleringen på Höganäs bandugnar.

Höganäs har fem ugnar i Distaloyverket och fjorton ugnar i Pulververket. Vissa av ugnarna i Pulververket har två reglerdon för att även reglera utgående luft.

Höganäs befintliga utrustning har under en längre tid orsakat problem med produktionsminskning som följd. Därför önskade man hitta en lösning på problemen och Alnabs förslag med CMR250 var det mest intressanta. Det första Rotorkdonet levererades och togs i drift under maj månad 2015 för att utvärderas innan man gick vidare och investerade i upprustning av fler ugnar.

Utvärderingen har fallit väl ut och man känner sig nöjd med utrustningen.

”En teknisk egenskap med CMR-donet är dess höga noggrannhet med direkta svarstider och snabba reglering. Detta var inget direkt krav men det blev en tydlig förbättring på applikationen” säger Per Nilsson, processingenjör på Höganäs AB.

Efter utvärderingen har Alnab fått förtroendet att leverera Rotorks CMR250 till ytterliga fyra bandugnar i Höganäs produktionsanläggning. Bytena sker succesivt i samband med underhållsstoppen man har på ugnarna.

För mer information kontakta:

Alnab Armatur AB
Telefon: 031-44 94 50

alnab@alnab.se

www.alnab.se