pumpar

Hermetic Pumpen GmbH

Hermetic Pumpen GmbH har i över 50 år utvecklat, designat och levererat hermetiskt täta pumpar och är sedan länge världsledande inom området tätningslösa pumpar.

Hermetics starkaste sida är spaltrörpumpar, som de producerar både i standard- och specialutförande för att möta kundens specifika krav. Pumparna används för svåra pumpapplikationer inom kemi-industrin och för kylmedia.

Mer än 165.000 pumpar har levererats över hela världen för de giftigaste och farligaste applikationerna där absolut inget läckage accepteras. Spaltrörspumpar är också särskilt lämpliga att använda för pumpning av kondenserade gaser.

Fabrikatets representant i Sverige