ventiler

Herion

Herion direktmonterade magnetventiler för enkel- och dubbelverkande manöverdon. Allsidig ventil som täcker in behovet för de flesta applikationer. Finns även som direktmonterad magnetventil för enkel- och dubbelverkande manöverdon. En ventil för högt ställda krav t.ex. för säkerhetssystem upp till SIL 4.

Tillbehör manöverdon Herion 97100 från Fagerberg

Fabrikatets representant i Sverige