tatningar

Gummistålbricka

Används för avtätning av muttrar, bult- och skruvförband.