pumpar

Gruvpumpar

Gruvpumpar refererar till olika typer av pumpar som används för applikationer och ändamål inom gruvindustrier. Vanliga ändamål eller applikationer är pumpning av slitande (abrasiva) vätskor som slurry, avvattning, länsning, dosering av kemikalier, vatten försörjning och högtrycks samt vattenrening och efterbehandling.

Rekommenderade leverantörer