Nyhet2015-09-10

Grundfos fördubblar lönsamheten och håller kursen

”Vi har uppnått det vi planerade. Vi är mycket nöjda att se att de åtgärder vi hittills vidtagit under det senaste året har gett solida och positiva resultat. Vi är naturligtvis medvetna om att resan bara har startat och målet är att hålla oss till planen för att nå högre lönsamhet och hållbar tillväxt”, säger Group President Mads Nipper.

Omsättningen uppgår till 11,9 miljarder DKK, jämfört med 11,1 miljarder DKK förra året (sex månader). Lönsamheten har ökat till 628 miljoner DKK. Med det här resultatet uppfyller Grundfos målet att vända den sjunkande lönsamheten under de senaste fyra åren.

Det är särskilt USA som fortfarande ger solid försäljningstillväxt på 15 % på den lokala marknaden, medan Europa ligger stabilt med måttlig tillväxt och ökande marknadsandelar. I Ryssland minskar försäljningen som en konsekvens av de svåra förhållandena, medan Kina ligger mer eller mindre oförändrat på grund av minskade investeringar och osäkerhet i den kinesiska ekonomin. Andra marknader, som Sydamerika, Mellanöstern och Japan bidrar alla positivt till koncernens tillväxt.

”Konkurrensen har intensifierats överallt, men vi bedömer att vi fortfarande vinner marknadsandelar på de flesta marknaderna. Koncernens strategi implementeras med ökat kundfokus, högre kostnadsmedvetenhet, bättre serviceerbjudanden, stärkt produktställning och effektivare värdekedjor. Vi har fortfarande en lång uppförsbacke framför oss till 2020 men vi har börjat starkt. Trots den tuffa konkurrensen och de svåra marknadsförhållandena på många platser har vi ett starkare utgångsläge för att skapa bättre resultat än för ett år sedan”, säger Group President.

En ny medlem kommer från och med idag förstärka koncernledningen: Stéphane Simonetta från Frankrike börjar idag som Group Executive Vice President för global produktion och logistik. Han kommer närmast från Honeywell Transportation Systems i Schweiz.

Grundfos är med en produktion på över 16 miljoner pumpenheter om året en av världens ledande pumptillverkare. De största produktgrupperna är cirkulationspumpar för uppvärmning och luftkonditionering och centrifugalpumpar för industriellt bruk, vattenförsörjning, avlopp och dosering. Så gott som varannan cirkulationspump som säljs på världsmarknaden i dag är en Grundfospump, vilket gör företaget till världens största tillverkare av cirkulationspumpar. Grundfoskoncernen finns representerat av drygt 80 företag i fler än 55 länder. Dessutom säljs Grundfos produkter av distributörer i ett stort antal länder.