pumpar

GRI

GRI (Gorman Rupp Ind) tillverkar pumpar såsom bälg-, centrifugal-, vibrations-, slang- och membranpumpar vilka återfinns i de flesta typer av maskiner där en pump krävs för dosering, transport eller cirkulation.

Typiska applikationer är livsmedel, analysinstrument, läkemedel, elektronik, vattenrening och kemikaliehantering.

Fabrikatets representant i Sverige