tatningar

GORE

GORE™ Användningsområde:
För tätning av flänsar, lock, luckor och delningsplan av stål. GORE™ har mycket god kemikaliebeständighet och klarar i princip alla gaser och vätskor med undantag för fluor och smälta alkalimetaller.

Fabrikatets representant i Sverige