ventiler

Glasögon ventiler

Glasögon ventiler är special ventiler för järn och stålindustrin. Används runt varma masugnar, ståltillverkning, koksverk, gasåtervinningssystem och luftsepareringsanläggningar.

Skjutspjällventiler Jansen Goggle valves från Fagerberg

Bild på Glasögon ventil från Fagerberg

Rekommenderade leverantörer