ventiler

Gestra

Gestra har varit en ledande produktutvecklare och leverantör av produkter inom flödesteknik i årtionden. Med ångfällor, backventiler, reglerventiler, säkerhetsventiler, smutsfilter och avstängningsventiler har Gestra tillförlitliga produkter och energi effektiva lösningar inom flödeshantering. Självklart har dessa produkter utvecklats med användarvänlighet i fokus för problemfri installation och användande.

Vanliga användningsområden för ventiler och annan utrustning inom ånga, gas och vätskor.

Pannövervakningssystemen är SIL3 godkända vilket gör det lättare att godkänna anläggningar enligt PED direktivet 97/23/EG – AFS1999:4 med tillhörande klassificering för detaljer enligt SS-EN 12953-6 och SS-EN 12953-9 samt SS-EN 12952-7 och SS-EN 12952-11. Med tillägg för Elutrustningsstandard SS-EN 50156-1 och SIL standard SS-EN 61508.

 

Fabrikatets representant i Sverige