Nyhet2015-10-12

GEMÜ utökar sitt sortiment av eldrivna styrdon för vridarmaturer

Eldrivna vriddon används bland annat i anläggningar med avstängningsspjäll och kulventiler.

Styrdonen möjliggör enklare växlingar mellan öppet/stängt läge och kan även, beroende på utförande, användas för reglering.

Modellserierna GEMÜ 9428 och GEMÜ 9468 är sedan länge etablerade i sortimentet och kännetecknas av sin stabila och tillförlitliga konstruktion. Förutom det robusta och slittåliga utförandet utmärker sig styrdonen genom den innovativa kraftöverföringen till axeln i armaturen.

Mer exakt innebär det att vridmomentet blir högre i ändlägena vid konstant motorstyrka, samtidigt som hastigheten blir lägre vid konstant motorvarvtal. Den speciella konstruktionen gör att styrdonets nominella moment kommer närmare vridarmaturens stängningskarakteristik. På så sätt uppnås en jämn belastning på den använda elmotorn, eftersom belastningstoppar undviks samtidigt som reglerbarheten förbättras.

Ett komplett produktprogram

Den nya versionen av styrdonet GEMÜ 9428 med ett nominellt moment på 55 Nm erbjuder ett komplement till de båda befintliga modellserierna. I och med denna utökning finns nu ett heltäckande sortiment med nominella moment från 6 Nm upp till 400 Nm. Allt efter utförande kan därmed reglertider på mellan 4 och 29 sekunder uppnås. Styrdonen är standardmässigt utrustade med optisk lägesindikering och manuell nödstyrning. Vridarmaturernas ändlägen kan justeras med mikrobrytare. Som tillval finns förutom reservströmsförsörjning även möjligheten att styra olika signalanordningar med två spänningslösa ändlägesbrytare. Även en regleringsmodul kan monteras som ytterligare tillval.

De eldrivna vriddonen GEMÜ 9428 och 9468 är kompakta i utförandet och kan, förutom i avstängningsspjäll och kulventiler från GEMÜ, även användas i andra armaturer med ett vridmoment på 90° och normfläns enligt EN ISO 5211. Motor och drivenhet sitter i ett vädertåligt plasthus. Båda styrdonen är utformade för driftspänning med likström eller växelström och levereras med olika elanslutningar allt efter användningsområde.

För mer information kontakta

Gemü Armatur AB

e-post: mirja.nowack(at)gemu.se

www.gemu.se