Nyhet2015-03-11

Gävle satsar på hållbar VA utveckling

För en långsiktig hållbar utveckling

Gävle kommun har inventerat de gamla enskilda avloppen på Norrlandet och många av dem är underkända. Det gör att det läcker ut avloppsvatten i mark och hav. Projektet innebär tillgång till ett dricksvatten av god kvalitet samt en avloppsrening som bidrar till att uppfylla nationella miljömål för ett hav i balans samt levande kust och skärgård. I projekteringen för att bygga huvudpumpstationerna har många instanser som Gävle kommun samhällsbyggnad och Länsstyrelsen bedömt både miljöhänsyn och närhet till boende. De boende har också varit inbjudna till samråd.

Ett maraton och 2 000 personer

Huvudledningen som går från Engeltofta till Harkskär är klar till två tredjedelar och beräknas bli klar under året. Vi arbetar med bygghandlingarna för Utvalnäs och Harkskär. I Bönan, Engesberg och Holmudden pågår grävning av områdesledningar från den stora huvudledningen ut till fastigheterna.

Området på Norrlandet i Gävle sträcker sig längs kusten från Engeltofta till Harkskär och omfattar cirka 850 fastigheter. När det är klart 2017 har längden av ett maraton schaktats för ledningar och cirka 2 000 personer får kommunalt vatten och avlopp. Projektet beräknas kosta 250 miljoner kronor.

Nu är all teknik för huvudpumpstationerna klar på Norrlandet. På onsdag kommer vi att placera små röda stugor över pumparna. Avloppsledningarna längs Norrlandet är långa och vi behöver åtta huvudpumpstationer för att kunna pumpa bajs, kiss samt disk- och tvättvatten från Norrlandet mot Duvbackens reningsverk i Gävle. De färdigbyggda röda stugorna är formade för att smälta in i närmiljön.

VA-projekt på Norrlandet är stort och vi har delat upp det i fyra etapper. Nu är vi i produktionsfasen för de två första etapperna. Det är ett stort VA-projekt och vi tar stor hänsyn till kultur- och naturmiljön för att minimera påverkan. Vi har många utmaningar, säger Stefan Hedström projektledare Gästrike Vatten.

För att få tekniken att fungera behövs åtta pumpstationer. Nu är pumpar och övrig teknik på plats och det är dags att skydda den med små röda stugor. Stugorna kommer färdiga och vi lyfter på dom över pumparna.

Media är välkommen att se när pumphusen lyfts på plats

Dag onsdagen den 4 mars
Tid cirka klockan 10-11
Plats Luthens väg vid Brädviken, Gävle.

Det här händer
En stor kranbil lyfter en färdig röd stuga på pumpstationen. Kranbilarna med stugorna kommer cirka klockan 10. Projektledaren är på plats för att svara på frågor.

Välkommen med dina frågor
Frågor om byggprojektet: Stefan Hedström, projektledare Gästrike Vatten.
026 17 51 31, stefan.hedstrom@gastrikevatten.se

För frågor om var och när vi är den 4 mars: Jessica Zetterholm, projektadministratör Gästrike Vatten
026 17 51 46, jessica.zetterholm@gastrikevatten.se