ovrig-utrustning

Fyllningsmaskiner

Fyllningsmaskiner används vid paketering eller dosering. Fyllningsmaskiner klarar så gott som alla typer av vätskor. Fyllningsmaskiner består av ett styrsystem och en pump som väljs med utgångspunkt från vätskans egenskaper och den färdiga produkt som önskas. Fyllningsmaskiner kan levereras från de enklaste varianter för fyllning av exempelvis en burk eller dunk till fyllningsmaskiner som klarar sekvens fyllning och/eller är inbyggda i processer innehållande annan automatik som transportband, blandare, etc.Vanliga applikationer för fyllningsmaskiner:

Rekommenderade leverantörer