Nyhet2016-02-24

Framtidssäker blåsmaskin för biologisk rening

Sverige har drygt 2000 kommunala reningsverk som tar hand om avloppsvattnet från de 8,5 miljoner svenskar som bor i tätort. Även om anläggningarna är olika stora och använder olika tekniska lösningar, genomförs all rening av avloppsvatten i tre grundläggande steg: mekanisk, biologisk och kemisk. Hela processen tar 10-24 timmar beroende på vattenflödet.

Den mekaniska reningen avlägsnar större föremål och skräp, liksom sand och grus. Den biologiska reningen utnyttjar mikroorganismer och bakterier som bryter ner organiska ämnen, kväve och fosfor. Och den avslutande kemiska reningen tar hand om kvarvarande fosfor.

Svenska reningsverk håller över lag världsklass; så till exempel avlägsnas hela 95-98 procent av all fosfor och 70-80 procent av kvävet, växtnäringsämnen som tidigare starkt bidrog till övergödning och algblomning i naturen.

Alla momenten i reningsprocessen är på sitt sätt lika viktiga, men den del som är mest energikrävande är den biologiska där avloppsvattnet syresätts i biobassänger för att de nedbrytande mikroorganismerna ska bildas. Faktum är att luftningen står för hälften av reningsverkens energiförbrukning. Med andra ord: Ju effektivare blåsmaskin, desto större besparing i kWh och kronor.

Next Turbo Technologies valde Zander & Ingeström

Nu i februari månad lanseras en ny serie högeffektiva blåsmaskiner på den svenska marknaden med kapacitet att just spara energi och kostnader åt sina ägare. Serien heter GT och tillverkas av det italienska företaget Next Turbo Technologies (NTT), som – mycket glädjande – har valt att lägga agenturen hos oss på Zander & Ingeström med exklusivt ansvar för försäljning, marknadsföring och service. Primär målgrupp: alla större reningsverk inom kommunal och industriell avloppshantering.

GT-maskinen är en robust högvarvskonstruktion med integrerad kuggväxel och enstegs turbokompressor, självklart plug and play. Den kombinerar alla fördelar hos välkända turbokompressorer med den senaste utvecklingen av roterande maskiner och vätskedynamik. Eller kortare uttryckt: GT-maskinen är en lika klok som framtidssäker investering och kännetecknas av följande egenskaper:

  • Brett flödesområde och överlägsen reglerbarhet
  • Hög verkkningsgrad
  • Kompakt installation

Den vinnande reglertekniken

Det är regleringssystemet hos en turbokompressor som bestämmer dess kapacitet över hela arbetsområdet. NTTs kompressor regleras på tre sätt:

TypX_mekanisk

Typ X – mekanisk enpunktskontroll

Typ X – mekanisk enpunktskontroll

Flödes- och tryckreglering med förändring av skovlarnas vinkel och längd på utloppsdiffusorn. Detta ger en förändring längs flödesaxeln.

XZ_elektrisk

Typ XZ – elektrisk tvåpunktskontroll

Typ XZ – elektrisk tvåpunktskontroll

Flödes- och tryckreglering med förändring av skovlarnas vinkel och längd på utloppsdiffusorn samt reglering av varvtal med hjälp av frekvensomriktare.
Detta ökar arbetsområdet utefter tryckaxeln jämfört med typ X ovan.

TypXY_mekanisk_2punkt

Typ XY – mekanisk tvåpunktskontroll

Typ XY – mekanisk tvåpunktskontroll

Flödes- och tryckreglering med förändring av skovlarnas vinkel och längd på utloppsdiffusorn samt förändring av styrbladens vinkel på inloppssidan. Detta möjliggör en kompensation för lufttemperatur, luftfuktighet samt tryckförändringar.

Läs mer om Next Turbo >>>

Ladda ner broschyr >>>

För mer information kontakta:

Zander & Ingeström AB

Tel. 08-809000

www.zeta.se