Nyhet2015-10-28

Första spadtaget på Xylems nya besökscenter i Emmaboda

Torsdagen den 22 oktober togs det första officiella spadtaget till det nya besökscentret vid Xylems produktionsenhet i Emmaboda. Xylem investerar i de nya lokalerna för att möta den ökade efterfrågan på fabriksbesök från hela världen.

Xylem investerar i nytt besökscenter i Emmaboda för att möta den ökande efterfrågan från kunder runt om i världen som vill komma och besöka Xylem i Emmaboda. Denna nya byggnad kommer att erbjuda lokaler, optimerade för våra kundbesök och som visar våra produkter på bästa sätt.
Byggnaden kommer att placeras i parken ovanför företagshälsan och beräknas vara klar för invigning den 1 Mars 2016.

Om Xylem
Xylem (NYSE: XYL) är en ledande global leverantör av vattenteknologi, som hjälper sina kunder att transportera, behandla, testa och effektivt nyttja vatten för allmännyttiga ändamål, i fastigheter för boende och kommersiellt bruk, samt inom industri och jordbruk. Företaget är verksamt i mer än 150 olika länder genom ett antal marknadsledande produktvarumärken och dess personal besitter bred expertis med starkt fokus på att finna lösningar lokalt på världens mest komplicerade vatten- och avfallsvattenproblem. Xylem har sitt huvudsäte vid Rye Brook, New York, och hade år 2013 årliga intäkter på 3,8 miljarder dollar och cirka 12 500 anställda runt om i världen. Under de två senaste åren har Xylem omnämnts på Dow Jones Sustainability World Index för främjandet av hållbara affärsmetoder och lösningar runt om i världen.
Namnet Xylem härstammar från klassisk grekiska och är den vävnad som transporterar vatten i växter. Namnet belyser vår ingenjörskonst inom vattenområdet genom att sammanlänka den med den bästa vattentransporteringen som finns – den som pågår i naturen.

För mer information, besök oss på www.xyleminc.com/se