Nyhet2020-03-18

Företaget gjorde besparing genom nyinstallation av centralvakuumsystem

Sedan installationen av ett centralvakuumsystem från Busch Vacuum Solutions har vakuumgenereringen till förpackningsmaskinerna varit exceptionellt energieffektiv.

Färska och färdiga sallader, grönsaksrätter, örter och nyskuren frukt utgör en del av Gartenfrisch Jungs produktportfölj. Tack vare sin kvalitet och erfarenhet är företaget marknadsledare för färska färdigmatsprodukter i Tyskland.

Gartenfrisch Jung producerar matprodukterna i en modern anläggning i Jagsthausen i den tyska delstaten Baden-Württemberg. För att göra det möjligt för företaget att leverera färska råvaror året runt har företaget sina egna odlare i Tyskland och Portugal. Odling i två olika klimatzoner säkerställer att hela sortimentet kan levereras året runt och produkterna säljs till slutanvändare över hela Tyskland via stormarknadskedjor och lågprisbutiker. De färdiga salladerna är förpackade i skålar under företagets eget varumärke, samt även för tredjepartsvarumärken. Gartenfrisch Jungs historia går tillbaka till 1795. Det som började som en liten bit jordbruksmark har nu förvandlats till integrerade, kontrollerade odlare av sallader och grönsaker och en gren för bearbetning av produkterna. Som familjeföretag har Gartenfrish Jung gått från en generation till nästa ända sedan starten. Kompetensen har därför ökat stadigt, vilket lett till företagets framgångsrika utveckling och en hög kvalitetsstandard på dess produkter. Numera bearbetar Gartenfrisch Jung 120 ton rå mat varje dag. Detta motsvarar hanteringen av 2 000 pallar, som sedan levereras till kunder med 80 kyltransporter.

De färdiga salladsrätterna (fig. 1) är förpackade på tolv förpackningslinjer med brickförslutningsmaskiner. Tidigare var dessa förpackningsmaskiner utrustade med en lamellvakuumpump vardera, och en maskin var dessutom uppkopplad mot två vakuumpumpar. De 13 vakuumpumpar användes för att evakuera brickor till önskad vakuumnivå innan förslutning. Företaget tillämpar tvåskift på samtliga tolv förpackningslinjer. Vakuumpumparna kördes kontinuerligt under dessa skift, bortsett från raster. Under ett tredje skift rengörs produktionsanläggningarna då alla maskiner står stilla.

Jochen Neff, som ansvarar för tekniken vid Gartenfrisch Jung, letade efter en alternativ vakuumförsörjning, eftersom den värme som utstrålades av de 13 vakuumpumparna belastade luftkonditioneringssystemet i produktionsanläggningarna, som kyls till cirka 5 grader C. Dessutom hade vakuumpumparna en motoreffekt på över 50 kilowatt. Vakuumexperterna från Busch Vacuum Solutions analyserade situationen och rekommenderade en centraliserad vakuumförsörjning, som kunde ställas in i ett icke-luftkonditionerat rum utanför produktionsanläggningarna.

Eftersom Jungs färdigmatsprodukter kräver ett drifttryck 400 millibar(a), rekommenderades MINK klovakuumpumpar från Busch. Denna typ av vakuumpump har den högsta effektivitetsfaktorn av alla mekaniska vakuumpumpar. Detta tack vare den kontaktfria driftsprincipen, vilket innebär att de rörliga delarna inuti vakuumpumpen inte kommer i kontakt med varandra. I sin tur krävs ingen oljebaserad smörjning och allt underhållsarbete i samband med användning av olja som en driftsvätska eliminerades.

Busch konstruerade ett vakuumsystem med tre frekvensstyrda MINK klovakuumpumpar (fig. 2), som var och en var är utrustad med en motor med en nominell motoreffekt på 8 kilowatt. En av de tre vakuumpumparna fungerar dock uteslutande som en reservpump. Trots detta ser styrsystemet till alla tre vakuumpumpar har samma antal drifttimmar.

Den centraliserade vakuumtillförseln medförde att den installerade motoreffekten kunde minskas från 50,2 till 16 kilowatt (fig. 3) om vi antar att två av vakuumpumparna körs på 60 Hertz med andra ord på maximal effekt. Detta innebär en energibesparing på 68%. Men i praktiken har Jochen upptäckt att endast en av de två MINK klovakuumpumpar är i drift och att dessa tenderar att köras med en reducerad kapacitet. Efter flera månaders användning har Jochen mätt den genomsnittliga strömförbrukningen till fyra kilowattimmar för hela vakuumförsörjningen. Detta är främst kopplat till det faktum att de tolv förpackningslinjerna inte alltid körs med maximal kapacitet och att samtliga maskiner inte körs hela tiden. Det behovsstyrda styrsystemet minskar sedan kapaciteten, vilket innebär att systemet bara ger den prestanda som faktiskt krävs. I praktiken motsvarar detta en energibesparing på över 90%.

Det nya centraliserade vakuumsystemet installerades i april 2019 och har använts sedan dess. Systemet är anslutet till förpackningsmaskinerna via ett nätverk av rörledningar. Två kärl uppströms med en volym på 1 500 liter vardera ser till att den nödvändiga vakuumnivån finns i förpackningskamrarna så snart det behövs i förpackningscykeln. Borttagandet av de 13 ursprungliga vakuumpumpar från produktionsområden lättade trycket på luftkonditioneringssystemet. Detta innebar att luftkonditioneringssystemet kunde skruvas ner för att hålla rumstemperaturen på cirka 5 grader C. Energibesparingar som resultat av minskad användning av luftkonditionering har inte uppmätts. Det kan dock antas att förändringen ledde till en betydande minskning av den energi som förbrukats av luftkonditioneringssystemet.

Tack vare vakuumsystemets redundanta konstruktion kan underhåll utföras på de enskilda MINK-klovakuumpumparna under produktion. MINK klovakuumpumpar kräver ett minimalt underhåll som är begränsat till det årliga förebyggande bytet av olja. Detta utförs av en servicetekniker från Busch. Med det centraliserade vakuumsystemet har Jochen skapat en mycket energieffektiv, tillförlitlig och ekonomisk vakuumförsörjning för att paketera sina färdigmatprodukter.

För mer information kontakta

Busch Vakuumteknik AB