matinstrument

FlowVision

Termisk flödesvakt för gas eller vätska.

Flödesmätning FlowVision FS10 från Fagerberg

Fabrikatets representant i Sverige