pumpar

Flowservice

Flowservice ingår i Sikama AB och utför framförallt kalibrering, service och reparation av flödesmätare men reparerar även pumpar, ventiler och provtrycker slangar. I vår provbänk kan vi testa flödesmätare med flöden upp till 1600 l/min, justera dem för att uppnå bästa möjliga mätnoggrannhet och vi utfärdar även certifikat med spårbarhet. Med våra mastermätare kan vi utföra kalibrering vid flöden upp till 3600 l/min på plats hos kund. Vidstående certifikat är ett exempel på en flödesmätare som normalt är fabrikskalibrerad till en mätnoggrannhet på ±1% där den efter justering i vår provbänk har en mätnoggrannhet som är bättre än ±0,13%. Mätaren används nu för kontroll av vågceller.

 

Adresser

Speditionsvägen 17

142 50 Skogås

Epost: info@sikama.se

Telefon: 08-448 30 30

Fax: 08-448 30 40

www.sikama.se