matinstrument

Flow-Tronic S.A./N.V.

Flow-Tronic levererar specifika utrustningar för flödesmätning av vatten och
avloppsvatten. Flow-Tronic har beröringsfri radar/hastighetsmätning i öppna icke linjära
mätsystem samt elektromagnetisk area/hstighetsmätning i icke fyllda rör. Flow-Tronic har också ultraljuds löptidsmätning i stora kanaler och vattendrag.

Fabrikatets representant i Sverige