matinstrument

Flödesgivare vortex

Flödesgivaren av vortex-typ utnyttjar ett fenomen som kallas von Kármáns virvelgata. Virvlar i flödet, vars frekvens är proportionell mot flödeshastigheten,  träffar en piezoelektrisk paddel. Frekvensen på utsignalen är direkt proportionell mot flödeshastigheten.