matinstrument

Flödesgivare ultraljud

I ultraljudsgivare passerar mediet rakt igenom givaren, mottagare och givare är placerade utanför röret och kommer inte i kontakt med mediet, typen är lämplig för icke konduktiva medier,  har lång livstid eftersom ingen mekanisk förslitning förekommer och är okänslig för tryckstötar och förorenade medier.

Rekommenderade leverantörer