ventiler

Flänsade kulventiler

Flänsad kulventil. Den flänsade kulventilen har oftast fullt genomlopp, vilket bör eftersträvas för minsta motstånd. De går att få i ett antal olika anslutningar såsom  fläns, gäng, svets mm.  Industriutförande med utblåsningssäker spindel och fjäderbelastade säten samt anpassade för anslutning till manöverdon.

Flänsad Kulventil

Rekommenderade leverantörer