ventiler

FCT

FCT härrör från Flow Control Technologies, är erkänd inom olje- och gas-, petrokemiska och kemiska industrin för premiummonterade och automatiserade kulventiler. Företaget har över en 50-års period byggt varumärket med högkonstruerade kugghjulsklämmor som är idealiska för kritiska tillämpningar som högtrycksskydd och nödstopp och för högtemperatur, högtryck, frätande, kryogen, offshore, och subsea miljöer.

Fabrikatets representant i Sverige