Nyhet2015-05-06

Fatpumpar med ATEX certifikat

Lutz fatpump ATEX

Lutz fatpumpar serie B70V-H med livsmedels- och 3A-godkännande, kan numera även användas i explosiv miljö.

Det nya ATEX certifikatet enligt direktiv 94/9/EC ger oss möjlighet att erbjuda er pumplösningar för livsmedels-, läkemedels- och kosmetisk industri där pumpar sköljs med lättantändliga rengöringsmedel eller desinfektionsmedel. Pumparna passar även utmärkt där vätskan som pumpas, eller miljöförhållandena på platsen, kräver användning av en explosionssäker pump.

Länk till broschyr >>>

För mer information kontakta Zander & Ingeström
Tel 08 – 80 90 00
Fax 08 – 80 90 73

e-post: zander.ingestrom@zeta.se

www.zeta.se