Nyhet2016-05-26

Faktafilmer om små avlopp

Hur fungerar en slamavskiljare? Perkolationstest, vad är det? Dessa frågor och fler därtill får du svar på i VA-guidens nyproducerade faktafilmer om små avlopp.

Under 2015 producerade VA-guiden fem faktafilmer om små avlopp. Medverkande är miljöinspektörer från Katrineholm, Kungsbacka och Växjö kommuner. Filmerna är främst riktade mot nya miljöinspektörer där man genom korta sekvenser får lära sig mer om avlopp. Framförallt gäller det olika moment vid tillsyn. Filmerna kan så klart vara av intresse för privatpersoner som ska se över eller åtgärda sitt avlopp.

– Det har varit givande att jobba tillsammans med erfarna och kunniga miljöinspektörer. Nu laddar vi om för fem nya filmer under 2016, meddelar Cia Holmberg, projektledare på VA-guiden.

Många miljökontor prioriterar tillsyn av små avlopp och framförallt på fastigheter som saknar en väl fungerande avloppsanläggning som renar avloppsvattnet. Filmerna tillsammans med ytterligare kunskapsmaterial, som samlats på Avloppsguiden, utgör ett stöd för både miljöinspektörer och fastighetsägare. På Avloppsguiden finns information om allt från planering till inköp av produkter, lagstiftning och tjänster.

Mer information

Kontakt

Projektledare: Cia Holmberg, 018-10 57 06, cia.holmberg@vaguiden.se
Kontakt VA-guiden: Astrid Grinell, 018-10 57 01, astrid.grinell@vaguiden.se

Samarbetspartners
Havs- och vattenmyndigheten
Katrineholms kommun, Kungsbacka kommun och Växjö kommun

Fakta om VA-guiden
VA-guiden bygger nätverk och samlar kunskap inom små avlopp, dagvatten och VA-planering. Våra tre guiders hemsidor är navet i verksamheten. Vi finns sen 2004 på Avloppsguiden.se, Dagvattenguiden.se samt VAplaneringsguiden.se