Nyhet2017-09-18

FAGERSTA STAINLESS nya pumpar sparar pengar och miljö

Fagersta Stainless är ursvenskt och globalt på en och samma gång. Företagets rötter kan följas tillbaka till ortens järnframställning under 1700-talet, medan dagens förädlade stålprodukter säljs över hela världen. Totalt producerar trådvalsverket ca 60 000 ton årligen. Omsättningen ligger på 200 miljoner euro och antalet anställda är 260.

En av dessa heter Per Lindström (bilden) och har huvudansvaret för valsverkets pumpar, vars uppgift är att störningsfritt leverera kylvatten till produktionen. Per ligger också bakom valet av två nya centrifugalpumpar från Zander & Ingeström och därför bad Zeta News om en intervju, nu när allt är installerat och klart och pumparna har visat vad de förmår.

Intervju med Per Lindström

– Varför har Fagersta Stainless investerat i två nya pumpar?

– Jag tillträdde den här tjänsten för ett drygt år sedan och konstaterade att verket bara hade gamla slitna jättepumpar, lika olönsamma som oflexibla. Vårt vattenuttag varierar nämligen kraftigt mellan 300 liter per minut och 25 000 liter per minut beroende på produktionen. Stora pumpar har svårt att hantera de här svängningarna, utan risken är i stället att man får en tryckstöt i vattenrören som slår sönder ledningarna.

– Hur löste du problemet?

– Med en kombination av mindre och större pumpar, som kan köras var för sig eller tillsammans, så att man alltid kan anpassa pumpinsatsen efter flödesbehovet. Med vårt nya styrsystem sker det här helt automatiskt. Vi har nu totalt fem pumpar av varierande kapacitet, vilka systemet startar och stoppar efter behov. Sedan vidtog jag ytterligare en åtgärd: ett nytt ledningssystem genom att plaströr sköts in i de gamla ledningarna. På så sätt slapp vi gräva upp rören, vilket man ogärna gör på ett industriområde där marken genomkorsas av ledningar och kablar.

– Varför blev det pumpar från Zander & Ingeström?

De två nya centrifugalpumparna från Zander & Ingeström: Kenflo KPS 70-150 med motorer på 75 kW och en kapacitet på 6 kubikmeter/min vid 50 meter.

– Enkelt: Bra pumpar till ett bra pris. Med den här nya lösningen sparar vi 1500 kWh per dygn. Jag har inte räknat ut det, men det finns alltså en dag i almanackan – inte alltför avlägsen – då vi har fått tillbaka hela investeringen. Sedan har vi ytterligare några fördelar, utöver den ekonomiska nyttan. Driftsäkerheten har ökat enormt med de nya centrifugalpumparna samtidigt som vi eliminerat risken för tryckstötar i rören. Och eftersom vi hushållar med de allmänna energiresurserna är det även till långsiktig nytta för miljön. Jag är med andra ord väldigt nöjd med den här investeringen.

För mer information kontakta:

Zander & Ingeström AB

Telefon: 08 – 80 90 00

E-post: zander.ingestrom@zeta.se

Hemsida: http://zeta.se