Nyhet2016-11-16

Expanite ytbehandling – ökar styrkan hos pumparna

SAMSUNG CSC

Expanite, den danska pionjären inom ytbehandling av rostfritt stål utmanar den gängse uppfattning av i vilken grad och hur snabbt ytbehandling kan förbättra egenskaperna hos rostfritt stål. Ämnen kan härdas med mycket korta ledtider – i princip är leverans nästa dag möjligt. Samtidigt sätter resultaten som uppnås med en Expanite ytbehandling nya standarder för materialets motståndskraft mot förslitning, nötning och korrosion.

Vanligtvis väljs rostfritt stål när korrosions- och/eller migrationsegenskaper är avgörande faktorer, och är därför det föredragna materialvalet inom livsmedelsindustrin. I många situationer utsätts det relativt mjuka rostfria stålet för hårt slitage eller nötning. Detta är speciellt vanligt förekommande i pumpar som transporterar slipande och korrosiva medier.

Expanite har de senaste månaderna upplevt en kraftigt ökad efterfrågan från kunder i Tyskland, Nordamerika och Japan på Expanites unika ytbehandling av bl.a. skruvar och övriga delar till deplacementpumpar.

Med Expanite-ytbehandlingen är det möjligt att öka ythårdheten på rostfritt stål med en faktor 10 och samtidigt behålla eller förbättra korrosionshärdigheten. Metoden är unik eftersom den kan användas på såväl austenitiskt, ferritiskt, martensitiskt som duplex rostfritt stål. Med Expanites ytbehandling minskas problem med nötning, slitage, kavitation och korrosion följaktligen avsevärt. Expanites patenterade process har en märkbar fördel inom många processindustrier tack vare ökad driftsäkerhet/längre livstid och medföljande ökade ekonomiska besparingar.

Mikroskopbild och hårdhetsprofil av delar enligt AISI316

hardhetsprofil1

 

hardhetsprofil2

 

 

 

 

 

 

 

 

Godkänd för livsmedelsindustrin.

Expanite har genomfört migrationsprov för att påvisa att austenitiskt rostfritt stål med Expanite behandling uppfyller riktlinjer och krav från den amerikanska livsmedelsmyndigheten FDA samt EN1935.

Expanite-processen ger:

  • Förbättrad ythårdhet på upp till 1200 till 1500 HV0,05 (beroende av utgångsmaterial och yta)
  • Ingen nötning och/eller materialförslitning trots att det utsatts för vätskor och livsmedel
  • Ingen risk för delaminering eller avskalning (Expanite är inte en ytbeläggning)
  • Kort och flexibel leveranstid
  • Pålitliga och reproducerbara resultat – materialets egenskaper ändras inte efter behandling

 

Ythärdning inom många industrier

Expanite-tekniken ökar värdet avsevärt för många produkter och i ett flertal branscher – från ventiler, blandare, pumpar till skruvar, bultar och brickor i såväl livsmedelsindustrin, bilindustrin och övrig industri.

Expanite erbjuder tre slags grundläggande processer som alla kan optimeras för att uppfylla kundens krav till materialets motståndskraft mot slitage, nötning och korrosion.
Detta betyder att Expanite kan utveckla och anpassa lösningar för en brett urval av företag och industrier.
Expanite i hela världen.

Expanite startades 2010 av ledande experter inom ytbehandling. Verksamhetens huvudkontor ligger i Hillerød, nära Köpenhamn, och Expanite har ett servicecenter i Twinsburg, Ohio (USA) och snart ytterligare ett servicecenter nära Stuttgart i Tyskland.

För ytterligare upplysningar kontakta vänligen direktör Thomas Abel Sandholdt på tel. +45 2040 7207 eller besök www.expanite.dk