pumpar

Excenterskivpumpar

Excenterskivpumpen omvandlar en roterande rörelse till en excentrisk rörelse via en excenteraxel. I excenterskivpumpen finns två huvudkomponenter; skiva och cylinder. Skivan sitter i änden på excenteraxeln och gör en cirkulär rörelse när axeln roterar. Den cirkulära rörelsen gör att periferihastigheten och skjuvhastigheten är extremt låg.Mellan cylinder och skiva råder full kontakt med en tunn vätskefilm emellan vilket gör pumpen tät utan återläckage (slip). Det gör att pumpen både kan suga och pumpa luft (vakuumverkan på sugsidan och kompressorverkan på trycksidan). Kontakten och trycket mellan ytorna är dock litet vilket gör att man klarar upp till 10 minuters torrkörning. Dessa egenskaper gör att pumpen kan strippa (tömma) sugledning och tryckledning på
vätska. Vid pumpning av vätska finns vätskefilm mellan delarna och då är det ingen metallisk kontakt. Pumparna kompenserar automatiskt för slitaget. Pumpens volymetriska verkningsgrad är mycket hög och pumpens deplacement är i princip oberoende av viskositet och mottryck.

Dessa två egenskaper gör att excenterskivpumpen hanterar vätskor extremt skonsamt.

Den excentriska rörelsen gör att vissa excenterskivpumpar har gummi- eller metallbälg som tätar över axeln, vilket gör pumparna hermetiska utan dynamiska tätningar, glidlager eller magnet koppling.