Nyhet2015-12-16

Ernströmgruppen förvärvar REC Indovent AB

Det snart 100-åriga, privataindustrikonglomeratet Ernströmgruppen slutför sitt tredje förvärv för året och förvärvar samtliga aktier i REC Indoventgruppen från Elof Hansson Group.

REC Indovent är experter på inneklimat i lågenergihus och har säljbolag i Baltikum, produktion i Linköping samt utvecklingsbolaget Temovex AB i Göteborg. Tillsammans omsätter de ca 95 MSEK och har ett 40-tal medarbetare.

I samband med en renodling hos förre ägaren, det välrenommerade handelshuset, Elof Hansson Group, skapades möjligt för Ernströmgruppen att förvärva bolagen.

REC Indovent är ett mycket intressant bolag i en framtidsnisch; energieffektiva småhus.Som långsiktig industriell ägare, söker vi hela tiden nya företag vars ägare vill se sina skapelser leva vidare i annans ägo. Framgångsreceptet har varit att låta bolagen verka under kompetenta ledningar som med stor frihet och närhet till sina kunder har förmågan att snabbt anpassa sig till kundens olika behov och önskemål. Det är vår ambition att vi tillsammans med personalen inom REC Indovent vidareutvecklar den nisch de varit så framgångsrika i”, säger Ernströmgruppens VD Pontus Cornelius.

Övertaget sker per den 16 december, 2015.

Ernströmgruppen AB är ett snart 100-årigt, privat industrikonglomerat som utvecklar och förvärvar välskötta företag inom utvalda framtidsnischer. Affärsmodellen bygger på att kombinera det bästa hos småföretagandet med det stora företagets styrkor såsom stabilitet, struktur och erfarenhetsutbyte. I företagsgruppen ingår bolag såsom Armatec koncernen, Armaturjonsson, Erab, Kruge Piping Systems Group, CM Hammar, SGP Varmeteknikk etc. Ernströmgruppen omsätter ca 1,3 miljarder kronor och har över 400 anställda.