Nyhet2022-04-25

Energieffektiva och hållbara vakuumlösningar för köttindustrin

Mellan den 14 och 19 maj 2022 kommer Busch Vacuum Solutions att visa upp sina senaste vakuumlösningar för bearbetning och förpackning av kött och alternativa proteiner på IFFA i Frankfurt am Main.

Busch välkomnar besökare till sin monter där fokus kommer att ligga på energieffektiva, hållbara och innovativa vakuumlösningar. Vakuumsystem från Busch möjliggör energibesparingar på upp till 70 procent.

Förutom modulära lösningar erbjuder Busch kundanpassade vakuumlösningar, vilka är optimalt anpassade till kundens behov. I kombination med ett kundanpassat servicepaket ger det en effektiv och säker vakuumförsörjning.

Stigande energipriser lägger en allt större ekonomisk börda på bearbetningsföretag. Som ett resultat av detta förändras också kraven på vakuumteknik.

Energieffektivitet

Användningen av energieffektiv vakuumteknik vid livsmedelsbearbetning och livsmedelsförpackningar kan vara förknippad med stora potentiella besparingar.

Centralisering av vakuumförsörjningen möjliggör ytterligare besparingspotential inom livsmedelsindustrin, eftersom de höga energikostnaderna för att kyla produktionslokalerna kan minskas genom att till exempel minska spillvärmen från produktionsutrustning.

Innovativ

COBRA PLUS, en intelligent skruvvakuumpump med minimalt underhåll som är förberedd för Industri 4.0 kommer att visas under mässan.

Ottos digitala tjänsteinnovation presenteras för första gången på IFFA. En intelligent IoT-lösning som kombinerar tillståndsövervakning av vakuumpumpar med attraktiva servicepaket, vilket säkerställer att produktionsstoppen kan reduceras.

Minimalt underhåll

Torrvakuumteknik utmärker sig genom ett minimalt underhåll. Den torra och kontaktfria driftsprincipen möjliggör praktiskt taget underhållsfri drift. Framför allt möjliggör användningen av dessa vakuumpumpar låga livscykelkostnader, eftersom utgifterna för regelbundet underhåll är mycket låga.

Med MINK klovakuumpump och COBRA skruvvakuumpump har Busch två tekniker i sin portfölj som är idealiska för användning inom livsmedelsindustrin.

Har du inte möjlighet att besöka oss i Frankfurt kommer vi även att visa dessa pumpar under Processteknik mässan i Göteborg den 18 – 20 oktober 2022.

Busch Vakuumteknik AB
Epost: info@busch.se
Telefon: 031-338 00 80
www.busch.se