ventiler

EIM

EIM är kända för sina innovativa elektriska ventilmanövrerare byggda för hårda industriella applikationer. Intelligenta, elektriska aktiveringsteknologier och kontroller är intuitivt utformade för snabb demontering och lätt underhåll med långsiktig pålitlighet och bevisad säkerhet vid nödstopp. EIM leder tekniken med mekanisk fjäderretur över ett stort vridmomentområde.

Fabrikatets representant i Sverige