Nyhet2015-06-23

Ecochem Non-Seal®. KSB:s nya spaltrörsmotorpumpar för kemi- och processindustrin

På ACHEMA 2015 presenterar KSB AG sin läckagefria serie av spaltrörsmotorpumpar, Ecochem Non-Seal®. Pumparna är anpassade för transport av farliga, aggressiva, brandfarliga och explosiva vätskor. De kan också hantera giftiga och mycket varma eller kalla medier samt flyktiga eller dyrbara vätskor.

Den nya serien är en kombination av KSB:s keminormpump MegaCPK som under flera år med framgång har använts inom processindustrin – och banbrytande spaltrörsmotorer byggda av den japanska samarbetspartnern Nikkiso. Pumparnas mått följer ISO 2858 och uppfyller kraven i standarderna DIN/EN/ISO 15783 och API 685. En ny energioptimerad elmotorkonstruktion garanterar ekonomisk drift. Den tystgående motorn har ett korrosionsbeständigt spaltrör tillverkat av Hastelloy (2.4610).

Den nya serien kommer att finnas tillgänglig i fyra standardvarianter med en design vardera för kemiska standardapplikationer, värmeöverföringsvätskor, polymeriserande eller ferrithaltiga vätskor samt en speciell variant för lågkokande vätskor och kondenserade gaser.

Pumpuppsättningarna har utformats för att uppfylla kraven i explosionsskyddsklass II 2 G c Ex de IIC till ATEX, TR och IEC Ex och temperaturklasserna T1 till T5, och kan hantera vätskor vid temperaturer från -40 °C till +400 °C som standard. Den maximala uppfordringshöjden är 236 m och det maximala flödet är 690 m3/h. Produktsmorda glidlager av ren kiselkarbid eller en kisel-karbid-grafitförening gör att lagerkonfigurationen är optimalt anpassad till pumpens drift och den hanterade vätskan.

Vid behov kan pumphuset också värmas för att undvika blockering till följd av att vätskan kyls och blir viskös eller fast vid stillestånd. Motorerna har en uteffekt på upp till 75 kW, och tack vare 16 olika motorstorlekar kan effekten anpassas exakt. Ett modulsystem för motorlagren minskar antalet delar som ligger i lager, med sänkta lagerkostnader som följd.

Som tillval finns en E-Monitor som övervakar lagrens axiella och radiella skick, och den integrerade indikatorn för rotationsriktning eliminerar behovet av fasrotationsmätning under driftsättning. Eftersom spaltrörsmotorpumpar har en mycket tyst drift är den inbyggda driftstatusindikatorn mycket användbar, särskilt i bullriga miljöer. E-monitorn får sin strömförsörjning från motorns kopplingslåda så det finns inget behov av externa kablar.

För mer information besök www.ksb.se

eller kontakta

Renée Lindqvist, Marketing, KSB Mörck AB
Tel.: +46 (0)31 720 24 35
E-mail: renee.lindqvist@ksb.com