pumpar

Duodos

ProMinent® Duodos pump är en tryckluftsdriven membranpump. Eftersom den är pneumatiskt driven behöver den inga elektriska komponenter. Pumpen är torrkörnings-säker och självprimande. Pumpens doserkapacitet kan styras genom ändring av trycket hos den matande luften. Pumpen har en kapacitet på upp till ca 6 700 l/h och en tryckhöjd på upp till 70 m.
Fördelar-Självprimande 
-Torrkörnings-säker
-Hög sugeffekt
-Inga elektriska komponenter
-Inga överströmningsventiler behövs
-Applikationsområden
-Dosering av slipande, viskösa, skärningskänsliga och gasande medier.
ApplikationsområdenDosering av slipande, viskösa, skärningskänsliga och gasande medier.

Fabrikatets representant i Sverige