matinstrument

Dragmagneter

Finns i dragande eller skjutande utförande med olika slaglängd och kraft,  brum från magneten kan förekomma.