matinstrument

Dr Kuntze

Dr Kuntze tillverkar och levererar analysinstrument med elektroder, sensorer och armaturer för pH, Redox, konduktivitet, totalklor, fritt klor, klordioxid, väteperoxid, ozon, syre samt gas inom vattenbehandling. Dr Kuntze erbjuder kompletta systemlösningar för desinfektion samt neutraliseringsapplikationer.

Länk till Dr Kuntze >>>

Fabrikatets representant i Sverige