pumpar

Djupbrunnspumpar

Dränkbar pump av typen flerstegs centrifugalpump.  Pumpen placeras direkt i borrhålet med anslutning i form av tryckslang och elkabel. Pumpen är försedd med långsmal elmotor i specialutförande. Motorn är kyld av vattnet i borrhålet och placerad under pumpen.Användningsområden är dricksvattenförsörjning, grundvattensänkning och gruvlänsning, typiskt är därvid placering i trånga brunnar eller schakt. Andra användningsområden kan vara tryckstegring i dricksvattennät varvid pumpen kan byggas in i ett kapslande rör. Mer information i kapitel 3 Pumphandboken.

Rekommenderade leverantörer