pumpar

Distanspumpar

Användningsområden:
Lantbruk: Matarslangsystem för transport och spridning av flytgödsel, rötrester och avloppsvatten.
Biogasanläggning:Pumptransporter av flytgödsel och slam.
Livsmedelsindustrin:Pumpning av bl.a. slakteriavfall, potatisavfall och grönsaksakavfall.
Reningsverk: Pumpning av avloppsvatten, rötslam mm