ovrig-utrustning

Diskfilter

DiskfilterTypiskt användningsområde är filtrering av solider och föroreningar från process vätska, filtren går att använda för extraktion, filtrering, tvättning mm