Nyhet2018-10-29

Det vi är bra på har vi nu gjort ännu bättre!

ProMinents motordrivna doserpumpar Sigma har nu även de utformats med många av fördelarna från deras doserpump gamma/ X och heter numera Sigma/ X. X – som i X-stremt smart helt enkelt!

För dig som användare betyder det här även ett antal attraktiva och tidsbesparande egenskaper, bl a samma front, tangenter och styrmöjligheter innebär att lär du dig en pump så kan du alla de andra. Med klickhjul, 4:a manöverknappar, stor belyst LCD-display och väl synlig 3-LED-indikering för drift-, varnings- och felmeddelanden ger det användaren direkt tillgång till pumparnas viktigaste funktioner. Här erbjuder Sigma/ X ytterligare en fördel tack vare den löstagbara operativa enheten. Det innebär att man enkelt kan seriekoppla flera doserpumpar eller placera pumpen lite otillgängligt eftersom den löstagbara operativa enheten kan sättas t ex på en vägg.

Pumparna arbetar med hög precision över hela frekvensområdet och har stort inställningsområde genom en kombination av justering av frekvens och slaglängd. Tack vare möjlighet att anpassa rörelseprofiler uppnår man precis och felfri dosering av viskösa och förgasande medier.

Alla våra X-stremt smarta doserpumpar går att ansluta med diverse olika processtyr-/BUS-system: PROFIBUS®, CANopen-gränssnitt samt Bluetooth- och WLAN-anslutning för enkel konfiguration av parametrar samt för avläsning av processdata (tillval). Valbara alternativ för trådlös anslutning möjliggör fjärrdrift, -konfiguration och -backup.
Fjärröverföringen av drifttillstånd sker via extra utgångs- resp. relämodul. En timer, integrerad som standard, styr tidsberoende doserprocesser. Komplettera doserpumpen, äldre som ny version, med vår intelligenta digitala lösning DULCOnnect så skapas optimal tvåvägsinteraktion.

Kapacitetsområde för Sigma X är 17- 1 040 l/h mot 16 bar – 4 bar.

Pumpen kommer i 6 olika versioner:

Bas-/grundversion (utan operativ enhet):     S1B, S2B och S3B

Control/Micropsocessorversion:                     S1C, S2C och S3C

För mer information besök vår hemsida www.prominent.se, skicka ett mail till info@prominent.se eller kontakta oss via 031656600.