ovrig-utrustning

Desinfinator

Desinfinator har funktionslösningar för att minimera lukter, gaser och diffusa utsläpp.

Fabrikatets representant i Sverige